Kullanıcı Girişi


Şifremi Unuttum
Parion
Türkçe English

Kaynak Teknolojisi

Kaynak Teknolojisinde temel prensip; iyi bir ön hazırlık yapılması ve kaynak süresince, daha önce belirlenmiş şartların sağlandığının kontrol edilmesidir.

Günümüzde, endüstriyel yapılanmanın her alanına hızla giren kaynak tekniklerinin bu alanlarda hangi yöntemle ve nasıl uygulanacağının belirlenmesi (WPS), belirlenmiş bu teknik şartlar ile bu teknik şartları sahada uygulayacak vasıflı elemanların, uygulama öncesinde test edilerek onaylanması (PQR & WQR), kaynak işlemi öncesi ve sonrası ısıl işlem gerekliliğinin tespiti ve nasıl uygulanacağı, kaynak işleminin malzeme üzerindeki başlıca olumsuz etkilerinin araştırılması, kaynak metalürjisi, kaynaklı birleşmelerin davranışları ve tahribatsız test teknikleri uygulamalarının seçimi gibi konular uzmanlık gerektirmektedir. Uzmanlık gerektiren bu kontroller Avrupa Kaynak Mühendisliği sertifikasına sahip mühendisler tarafından yapılmaktadır.

Kaynak Teknolojisi Bölümünün Yaptığı Kontroller;
 • Sözleşmenin Kontrolü (İmalatçı organizasyonunun kaynak ve bağlantılı faaliyetler için uygunluğu)
 • Ana malzemenin kaynağa uygunluğu,
 • Malzeme sertifikasının incelenmesi (kimyasal analiz, laminasyon kontrolü ve tahribatlı testlerin uygulanması)
 • Ana malzemenin markalanması,
 • Kaynak ilave malzemelerinin( kaynak teli, elektrod) uygunluğu,
 • Kaynak prosedürlerinin (WPS) ve onaylarının (WPAR) incelenmesi ve talep edildiğinde hazırlanması,
 • Kaynakçı sertifikalarının uygunluğu ve geçerliliğinin incelenmesi,
 • Kaynak teçhizatının kontrolü,
 • Kaynak ağzı hazırlığı, çatımı ve temizlik kontrolü,
 • Yapılacaksa ön ısıtma ve kaynak sonrası ısıl işlemlerin yeterliliğinin ve uygulanışının kontrolü,
 • Kaynaklı birleştirmenin tamamlandığının ve kaynak dikişlerinin gözle kontrolü ve tahribatsız muayenelerin uygulanması,
 • Son aşama ise Raporlama ve değerlendirmenin yapılarak kaynak kontrollerinin tamamlanmasıdır.
Exchange Rates
 • USD Alış Satış
 • Euro Alış Satış