Kullanıcı Girişi


Şifremi Unuttum
Parion
Türkçe English

Periyodik Kontrol Öncesi Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar


Basınçlı Kap Kontrol Öncesi Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar

AMAÇ
 Bu talimat İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.

KAPSAM 
 Periyodik kontrolü gerçekleştirilen buhar, kalorifer, kızgın yağ kazanı, kompresör, hava tankı, otoklav, hidrofor ve basınçlı kap kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA
Genel
Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
 • Kalorifer Kazanı
 • Hava Tankı ve Kompresör
 • Basınçlı Kaplar
Kalorifer Kazanları için;
Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.
Ayrıca;
 • Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
 • Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
 • Kazan vanaları kör flanşla körletilmelidir.
 • Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 50 derece arasında olmalıdır.
 • Kazana ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır.
 • Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.
Hava Tankı için;
 • Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
 • Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülüp körlenmelidir.
 • Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir
 • Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

Kaldırma / İletme  Makineleri için Kontrol Öncesi Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar

AMAÇ
 Bu talimat, İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.

KAPSAM 
 Periyodik kontrolü gerçekleştirilen forkliftt, vinç, mobil vinç, caraskal, yük asansörü ve kaldırma araçları kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA
Genel
 Genel bakım ve temizliği yapılmalıdır.
Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel (operatör ) ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Forkliftt
Vinç
Mobil Vinç
Yük ve Servis Asansörü

Kaldırma Cihazları (Vinç, Mobil Vinç, Caraskal, Yük Asansörü) için;
 • Vinç, yük asansörü ve caraskallar için kapasitelerinin 1,1 ve 1,5 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Mobil vinç ve kule vincinin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi birinin 1,1 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Kontrol sırasında rüzgâr hızı 8,3 m/s (30 km/h) yi aşmamalıdır.
Kaldırma Cihazları (Forkliftt) için;
 • Forklift  kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır
Exchange Rates
 • USD Alış Satış
 • Euro Alış Satış