Kullanıcı Girişi


Şifremi Unuttum
Parion
Türkçe English

Sıvı Penetrant Testi (PT)

Prensip: Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetrant sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik ortaya çıkarılır.

Sınırlamalar: Muayene parçasının çok gözenekli bir yapıya sahip olması durumunda bu metodun sağlıklı uygulanması pek mümkün olmaz.

Uygulama:

1. Ön-temizlik

2. Penetrantın uygulanması

3. Penetrasyon için bekleme

4. Ara-temizlik

5. Geliştirme

6. İnceleme

7. Değerlendirme ve rapor hazırlama

8. Son-temizlik

Bu kontroller ve hata değerlendirmeleri TS 7477 (EN473) 'e göre vasıflandırılmış uzman personeller (PT1, PT2 sertifikalı kişiler) tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Tüm malzeme ve kaynak dikişi kontrollerinde yüzeye yakın veya açık hataların tespiti yapılmaktadır. Manyetiklenmeyen malzemelerin yüzey muayenesinde avantaj sağlamaktadır.

Kullanılan EN ve ISO Standardları

EN ISO 3452-1 - Tahribatsız muayene-Penetrant muayenesi-Bölüm 1: Genel kurallar
EN ISO 3452-) - Tahribatsız muayene-Penetrant muayenesi-Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi
ISO 3059 - Tahribatsız muayene-Penetrant ve Manyetik parçacık muayeneleri-İnceleme şartları

EN ISO 23277 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi-Kabul seviyeleri

EN 1371-1 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi-Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler
EN 1371-2 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi-Bölüm 2: Hassas dökümler

EN 10228-2 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 2: Penetrant muayenesi
Exchange Rates
  • USD Alış Satış
  • Euro Alış Satış