Kullanıcı Girişi


Şifremi Unuttum
Parion
Türkçe English

Tarafsızlık Beyanımız

Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Beyanımız
  • A tipi muayene kuruluşu olarak; Muayene Alanı Kapsamında yapılan / yapılacak kontrollerde ve ölçümlerde hiç bir şekilde yandaş - meslektaş - arkadaş kavramlarını düşünmeden teknik uygun; gereken teknolojik cihazlarla test ve kontrollerin yapılmasını sağlayıp ve nezaret edileceğini,
  • Gözetim faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız, kurum veya kişilerin çıkarlarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde yerine getirileceğini,
  • Gözetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
  • Bütün çalışanlarının, Parion Gözetim ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunulmayacağını,
  • Gözetim hizmeti verilen kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve doküman gizliliği ve güvenliğinin sağlanılacağını,
  • Müşterilere ve gözetim sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlanılacağını ve müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engelleyeceğini,
  • Hazırlanan/hazırlanacak rapor/raporların prosedürlerimizde belirtildiği şekilde tarafsızlık ilkesi içinde ve en kısa sürede hazırlayıp sunmayı,

Taahhüt ve Beyan Eder.
Exchange Rates
  • USD Alış Satış
  • Euro Alış Satış